top of page

Gezins- en Familietherapie

Binnen gezinstherapie vertrekken we van de bezorgdheden die iemand of meerdere gezinsleden hebben rond iets of iemand en niet vanuit een deficit model. 

 

Respectvol luisteren naar de verhalen die we begrijpen vanuit de ruimere (maatschappelijke) context, de levenscyclus van het gezin, de krachten en de hulpbronnen van de gezinsleden en het gezin, bepaalde feitelijkheden en de kwetsbaarheden is een uitgangspunt binnen het therapeutisch werken met gezinnen. 

 

De therapeut gaat samen met de cliënten op zoek naar een manier om tijd en ruimte te maken voor  verhalen die nog niet verteld zijn. Dit doen we door een veilige context te creëren voor een dialoog waarin spreken en niet spreken of stilte gerespecteerd wordt. Vanuit de hulpvraag gaan we samen zoeken hoe therapie bepaalde verwachtingen kan inlossen en een antwoord kan geven op een bepaalde zorgvraag die iemand heeft. 

 

Feedback over het verloop van de therapie krijgt plaats binnen een samenwerkingsrelatie die gebaseerd is op vertrouwen, transparantie en authenticiteit. Vanuit een dialogische benadering proberen we ruimte te creëren voor de verhalen die nog niet verteld zijn of voor het spreken en de stilte.

 

 

Bronnen: 

-Gezinstherapie in de praktijk: over ontmoeting, proces en context. Peter Rober.

-Samen in therapie: gezinstherapie als dialoog. Peter Rober.

bottom of page