top of page

Relatietherapie en Emotion Focused Therapy voor Koppels

Een uitgangspunt voor relatietherapie is dat liefde de kern is van de menselijke verbondenheid. Binnen EFT gaan we de gehechtheidstheorie toepassen op volwassen liefdesrelaties. Door de focus te leggen op liefde, graag zien en de angst voor dreigend verlies van de liefde, komen we tot de essentie van de verbinding tussen mensen.  

Relationele conflicten gaan meestal over de zekerheid van de band en de strijd om een veilige basis. Weten dat we gehoord en gezien worden door onze partner kalmeert ons en zorgt ervoor dat we ons veilig voelen. Toegankelijkheid, emotionele ontvankelijkheid en betrokkenheid zijn essentiële ingrediënten om de band met de andere te verzekeren. Wanneer iemand niet toegankelijk of niet bereikbaar is, verbreekt deze de band. Leren open staan voor de emotionele tekens en deze beantwoorden door troost en steun te bieden, wordt dan de sleutel voor verstoorde relaties. Dit is waar we naar streven binnen relatietherapie. 

 

Bovendien is liefdesverlies, het verbreken van de band met de gehechtheidsfiguur en isolatie of verraad, dikwijls zeer ontredderend. Als we om steun en troost vragen en onze liefdevolle andere beantwoordt onze vraag niet, verkeren we in een toestand van ‘onmiddellijk gevaar’. Ons organisme schakelt over op een meer primitieve manier van overleven. Eisen stellen, kritiek geven, aanvallen, verdedigen en zich terugtrekken zijn manieren om met liefdesverlies om te gaan en zorgen voor een meer rigide interactionele dans tussen de partners. Deze dans weerspiegelt het proces van separatieangst. De ene partner zal op een kritische, eisende, boze of aanklampende wijze op zoek zijn naar emotionele verbinding. De andere zal klagen of zich terugtrekken. Deze vormen van betrokkenheid versterken elkaar in een vicieuze cirkel. Uiteindelijk ligt emotie aan de basis van deze responsen en gaan we binnen therapie op zoek naar een liefdevolle en veilige manier van omgaan met elkaar. 

 

Bronnen: 

-Veilig Verbinden: Emotionally Focused Therapy in de Praktijk. Dr. Sue Johnson.

-Houd me vast: Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Dr. Sue Johnson. 

-Als liefde alleen niet volstaat: over hulp aan koppels. Lieven Migerode & Johan van Bussel.

bottom of page