top of page

Voor wie? 

Supervisie, training en opleiding voor personen en binnen organisaties 

 1. EMDR C & A Training

 2. Emotionele- en gedragsproblemen: Regulate, Relate en Reason

 3. Psychotraumatherapie

Kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en/of hun gezinnen met:

 

 1. Psychotrauma en therapie: Negatieve belastende levenservaringen

 2. Angst en depressie 

 3. Burn-out

 4. Ontwikkelingsstoornissen zoals AutismespectrumstoornissenADHD of ADD

 5. Rouwverwerking

 6. Relationele moeilijkheden

 7. Gezins- of opvoedingsgerelateerde vragen

 8. Gedrags- en emotionele moeilijkheden

 9. Systemische vragen

EMDR-practitioners (i.o.)

 1. Ik werk als EMDR supervisor voor therapeuten die supervisie wensen rond EMDR, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Mensen kunnen supervisie aanvragen binnen hun opleidingstraject EMDR of wanneer ze reeds practitioner zijn. 

 2. EMDR C & A Trainer

bottom of page